Co je divného na entropii černých děr?

By | 25.12.2015

Bekenstein a Hawking spočítali, že entropie černé díry není úměrná jejímu objemu, ale ploše horizontu (tedy povrchu). Pokud to, co určuje vlastnosti určitého kusu prostoru, není jeho objem, ale povrch, pak bychom si mohli představit, že fundamentální vlastnosti/veličiny skutečně „sídlí na povrchu“…
Source: Scienceworld.cz