Co znamená detekce gravitačních vln

By | 15.2.2016

Detektor LIGO zachytil průchod gravitační vlny vyvolané závěrečnou fází srážky dvou černých děr o hmotnosti třicetinásobku hmotnosti Slunce.
Source: Scienceworld.cz