ČR chce být lídrem v čištění vody pomocí nanotechnologií

By | 2.2.2016

Reduktivní metoda využívá účinku nanočástic kovů a je využitelná pro čištění podzemních, odpadních a povrchových vod.
Source: Scienceworld.cz