Elektrický zápis v antiferomagnetu pro ukládání dat

By | 19.1.2016

Pokud necháme procházet obyčejný makroskopický elektrický proud určitými antiferomagnetickými krystaly, utvoří se virtuální mikroskopické elektromagnety spontánně u každého atomu.
Source: Scienceworld.cz