Energie z rozkladu metanu

By | 14.12.2015

Chceme-li se vyhnout emisím proklínaného oxidu uhličitého, nabízí se údajně nová technologie zpracování zemního plynu: metan rozložíme na uhlík a vodík, přičemž spalovat budeme až ten druhý.
Source: Scienceworld.cz