Jak na lepší vodivost pevných elektrolytů

By | 3.2.2016

Krystaly kombinovaných oxidů kovů mají podobu tunelů, která umožňuje, aby mezi nimi rychle proudily ionty lithia. Bohužel ale při výrobě vznikají defekty.
Source: Scienceworld.cz