Magnusův jev – jak rotuje míček v baseballu

By | 28.1.2016

Vyšleme-li míček jako roztočený vlček tak, aby rotoval kolmo ke směru hodu, výrazně se odchýlí od přímé dráhy.
Source: Scienceworld.cz