Metalurgie ve starověkém Egyptě: arzénová měď

By | 6.1.2016

Projekt „Raná metalurgie mědi ve starověkém Egyptě – případová studie na materiálu z Ägyptisches Museum der Universität Leipzig“ je zaměřen na analýzu vybraného souboru předmětů z lokalit starověkého Egypta a Núbie.
Source: Scienceworld.cz