Richard Dawkins a programátorská mánie

By | 31.12.2015

Programátor by býval mohl během pěti minut napsat program, který by problém X řešil, spokojit se s tím a dané řešení použít. To by ale bylo příliš prosté.
Source: Scienceworld.cz