Střevní bakterie ovlivňují růst dětí

By | 19.2.2016

Ústřední molekulou regulující růst je inzulínu podobný růstový faktor-1.
Source: Scienceworld.cz