Vliv univerzit podle algoritmu PageRank: Vyhrála Cambridge

By | 11.1.2016

Do problematiky hodnocení světových univerzit vstoupil nový žebříček. Nehodnotí však publikační činnost či kvalitu vědy jednotlivých univerzit, ale hledá odpověď na otázku, jak jsou univerzity vlivné.
Source: Scienceworld.cz